Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Vragen

Meest gestelde vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag er niet tussen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Vraag en antwoord huurders
Huurovereenkomst geliberaliseerd of niet?

Voor de vraag of een huurovereenkomst voor een zelfstandige woning (qua huurprijs) geliberaliseerd is of niet, is alleen de aanvangshuurprijs bepalend, niet de huidige huurprijs. De aanvangshuurprijs is de kale huurprijs op de ingangsdatum van de huurovereenkomst (of de door de huurcommissie/rechter lager vastgestelde aanvangshuurprijs).

Deze liberalisatiegrenzen hebben voor de vraag of een huurovereenkomst geliberaliseerd is dus alleen betekenis voor de huurovereenkomsten die in de betreffende jaargang zijn ingegaan. Wanneer de aanvangshuurprijs hoger is dan de op de ingangsdatum van de huurovereenkomst geldende liberalisatiegrens, is de huurovereenkomst qua huurprijs geliberaliseerd. Wanneer de aanvangshuurprijs lager dan of gelijk aan de liberalisatiegrens van dat moment was, is de huurovereenkomst gereguleerd (= niet geliberaliseerd).

Huurovereenkomsten die zijn ingegaan voordat de liberalisatieregeling gold, zijn gereguleerd ongeacht de hoogte van de aanvangshuurprijs.

Huurliberalisatiegrens
Interim-maatregel  Nieuwe maatregel
jaargang* Huurprijs  jaargang*  Huurprijs 
1989 ≥ ƒ 750,00 (€ 340,34) 1994 > ƒ 963,75 (€ 437,33)
1990 > ƒ 775,00 (€ 351,68) 1995 > ƒ 1.007,50 (€ 457,18)
1991 > ƒ 820,00 (€ 372,10) 1996 > ƒ 1.047,92 (€ 475,53)
1992 > ƒ 865,42 (€ 392,71) 1997 > ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
1993 > ƒ 913,33 (€ 414,45) 1998 > ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
    1999 > ƒ 1.107,00 (€ 502,33)
    2000 > ƒ 1.149,00 (€ 521,39)
    2001 > ƒ 1.193,00 (€ 541,36)
    2002 > € 565,44
    2003 > € 585,24
    2004 > € 597,54
    2005 > € 604,72
    2006 > € 615,01
    2007 > € 621,78
    2008 > € 631,73
    2009 > € 647,53
    2010 > € 647,53
    2011 > € 652,52
    2012 > € 664,66
    2013 > € 681,02
    2014 > € 699,48
    2015 > € 710,68
    2016** > € 710,68
    2017** > € 710,68
    2018** > € 710,68
    2019 > € 720,42
    2020 > € 737,14
    2021 > € 752,33
    2022 > € 763,47
    2023 > € 808,06
    2024 > € 879,66

 

*) Een jaargang loopt in 1989 tot en met 2010 telkens van 1 juli tot 1 juli. Dus bijvoorbeeld ‘jaargang 1989’ betekent ‘van 1 juli 1989 tot 1 juli 1990’. Met ingang van 1 januari 2011 loopt een jaargang steeds van 1 januari tot 1 januari. Dus bijvoorbeeld ‘jaargang 2011’ betekent ‘van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012’.
**) In 2016 t/m 2018 was de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren.

Voor de vraag of een huurovereenkomst voor een zelfstandige woning (eengezinswoning, studio, appartement) qua huurprijs geliberaliseerd is of niet, is alleen de aanvangshuurprijs bepalend, niet de huidige huurprijs.

De aanvangshuurprijs is de kale huurprijs op de ingangsdatum van de huurovereenkomst (of de door de huurcommissie/rechter lager vastgestelde aanvangshuurprijs). Deze liberalisatiegrenzen hebben voor de vraag of een huurovereenkomst geliberaliseerd is dus alleen betekenis voor de huurovereenkomsten die in de betreffende jaargang zijn ingegaan.


Wanneer de aanvangshuurprijs hoger is dan de op de ingangsdatum van de huurovereenkomst geldende liberalisatiegrens, is de huurovereenkomst qua huurprijs geliberaliseerd. Dan geldt van 1 mei 2021 tot 1 mei 2024 de bescherming van de maximering van de jaarlijkse huurstijging en van de huurverhoging na woningverbetering.

Wanneer de aanvangshuurprijs lager dan of gelijk aan de liberalisatiegrens van dat moment was, is de huurovereenkomst gereguleerd (= niet geliberaliseerd) en geldt de volle huurprijsbescherming.

Huurovereenkomsten die zijn ingegaan voordat de liberalisatieregeling voor die woning gold, zijn gereguleerd ongeacht de hoogte van de aanvangshuurprijs.

Huurverhoging niet-geliberaliseerde woningen

Huurverhogingspercentage
Ook per 1 juli 2024 wordt een wettelijke inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd voor huurwoningen. Er gelden hogere bedragen voor de maximale huurverhoging voor hogere inkomens en middeninkomens. Ongeacht het huishoudinkomen is er per 1 juli 2024 een huurverhoging mogelijk van 5,81%. Dit geldt voor zowel zelfstandige woonruimte als onzelfstandige woonruimte (kamers). Indien u een zelfstandige woonruimte huurt met een kale huur tot € 300, dan is de huurverhoging niet 5,8%, maar een vast bedrag van € 25 per maand.

Inkomens Afhankelijke Huurverhoging
Het is mogelijk dat uw verhuurder gebruik maakt van de mogelijkheid om voor huurders met een hoger inkomen een hogere huurverhoging door te voeren. Hiervoor vraagt de eigenaar van uw huurwoning bij de belastingdienst een verklaring aan omtrent uw huishoudinkomen in het toetsjaar 2022. De belastingdienst doet geen melding over de exacte hoogte van uw inkomen, maar geeft een verklaring af waarin staat of uw huishoudinkomen een hoger inkomen, midden inkomen of lager inkomen is geweest is 2022. Anders dan voorgaande jaren, wordt de huurverhoging voor hogere inkomens niet meer uitgedrukt in een (hoger) percentage van de huur, maar in een nominaal bedrag. Voor midden inkomens mag de huur dan met maximaal € 50 worden verhoogd en voor hogere inkomens mag de huur in dat geval met € 100 worden verhoogd, ongeacht de hoogte van uw huur. Indien uw verhuurder gebruik maakt van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor midden- en hogere inkomens, dan is de verklaring van de belastingdienst gevoegd bij de brief over de huurverhoging.

Inkomensgrenzen
De overheid heeft de volgende inkomensgrenzen bekend gemaakt:  

 

Tabel toegestane inkomensafhankelijke hogere huurverhoging 2024

 

Inkomenscategorie (inkomen in 2022)

Lage (midden)inkomens

Hoge middeninkomens

Hoge inkomens

Eenpersoons-

huishouden

Niet hoger dan € 52.753

 

Tussen € 52.753 en € 62.191

 

Hoger dan € 62.191

 

Huishoudens van 2 of meer personen

Niet hoger dan € 61.046

Tussen € 61.046 en € 82.921

Hoger dan € 82.921

Inkomensindicatie die Belastingdienst verstrekt (zie 4.1)

“Laag (midden)inkomen”

(code “N”)

 

“Hoog middeninkomen”

(code “M”)

 

“Hoog inkomen”

(code “J”)

Toegestane huurverhoging

• Max. 5,8%* bij huur vanaf € 300

• Max. € 25* bij huur onder € 300

Max. € 50* (of 5,8%*, als dat hoger dan € 50 is) 

Max. € 100*

*) mits de maximale huurprijsgrens van de woning niet wordt overschreden

 

Maximaal netto huurprijs voor niet-geliberaliseerde woningen
Voor elke niet-geliberaliseerde huurwoning in Nederland geldt een wettelijk vastgestelde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door kenmerken van de woning, zoals grootte, aantal kamers, de WOZ-waarde en de kwaliteit van de voorzieningen. De maandelijkse huur voor een niet-geliberaliseerde huurwoning mag niet boven de maximaal netto huurprijs uitkomen. Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kenmerken van een woning uit in punten en geeft aan wat de maximale netto huurprijs van de woning is.

Toetsinkomen                                                                                                                                                                                                
Het inkomen betreft het gezamenlijk inkomen in het jaar 2022 van alle personen die op dit moment op uw adres staan ingeschreven. Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon niet mee bij het huishoudinkomen. Het gezamenlijk huishoudinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft aan de eigenaar van de huurwoning door in welke inkomenscategorie u als huurder valt. De inkomens afhankelijke huurverhoging geldt ook voor huishoudens met hogere inkomens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook voor huishoudens van vier of meer personen geldt de extra inkomensafhankelijke huurverhoging.

Klopt de hoogte van uw inkomen niet?
De wettelijke basis huurverhoging is 5,8%. Deze huurverhoging geldt ongeacht de hoogte van uw inkomen. Het heeft geen zin om hiertegen bezwaar te maken op grond van uw inkomen.

Heeft u een voorstel ontvangen van meer dan 5,8% en is huur huurovereenkomst niet geliberaliseerd, dan is de inkomens afhankelijke huurverhoging toegepast. Vindt u dat uw huurverhoging van meer dan 5,8% onterecht is, omdat het huishoudinkomen in 2022 volgens u niet hoger is dan de bovengenoemde inkomensgrenzen? Dan kunt u vóór 1 juli 2024 bezwaar maken tegen dit voorstel bij Schep Vastgoedmanagers. U hoeft geen inkomensgegevens over 2022 bij uw bezwaar te voegen. De eigenaar van de huurwoning vraagt namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Als uit deze nieuwe verklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2022 inderdaad lager is, dan past Schep Vastgoedmanagers uw voorstel aan tot het niveau dat past bij de juiste inkomensgrens.

U kunt ook bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2022 wel boven de genoemde inkomensgrenzen lag, maar in 2023 was gezakt tot de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt. In dat geval moet u zelf aantonen dat het huishoudinkomen in 2023 lager was dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt . U moet dan tezamen met uw bezwaarschrift aan Schep Vastgoedmanagers inkomensverklaringen (IB60-formulieren) over 2023 van alle leden van het huishouden voegen. Die kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Ook moet u een uittreksel van het bevolkingsregister (GBA) meesturen voor uw hele huishouden.

Betaling van de nieuwe huur
Als u Schep Vastgoedmanagers heeft gemachtigd om de maandelijkse huur automatisch van uw rekening af te schrijven, dan hoeft u niets te doen. Per 1 juli wordt dan het nieuwe bedrag automatisch geïncasseerd. Als u een periodieke overschrijving via uw bank geregeld heeft of als een instantie (bijvoorbeeld uw werkgever) de huur overmaakt, wilt u er dan voor zorgen dat per 1 juli het juiste bedrag wordt overgemaakt?

Huurverhoging geliberaliseerde woningen

Voor geliberaliseerde huurovereenkomsten zal Schep Vastgoedmanagers de huurverhogingsbrief veelal voor 1 mei versturen naar haar huurders. Schep Vastgoedmanagers is niet verplicht voor geliberaliseerde huurovereenkomsten en parkeerplaatsen een huurprijsaanpassing te verzenden. Wij vinden het echter wel belangrijk u goed te informeren over de wijziging in de huurverplichting per 1 juli 2024.

In de huurovereenkomst voor geliberaliseerde woningen is de wijze van huurverhoging omschreven. De huurverhoging die u toegezonden heeft gekregen is een voortvloeisel uit dit artikel. Wel geldt er voor 2024 een wettelijk maximum aan de huurverhoging voor geliberaliseerde huurcontracten. Ongeacht wat er in de huurovereenkomst is afgesproken, mag de huurverhoging in 2024 niet hoger zijn dan 5,5%.

Veel gestelde vragen

Vraag: Waarom krijg ik een huurverhoging?

Antwoord: Net als voor veel andere producten, diensten en inkomen wordt ook de huur van een woning gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen (zoals inflatie). Contractueel is vastgelegd dat de huurprijzen 1 x per jaar aangepast mogen worden. Als verhuurder corrigeren wij daarom de huurprijzen voor inflatie, veranderende kosten en/of om de huren aan te passen naar de marktconforme prijzen.

 

Vraag: Waarom is mijn huur hoger/lager dan de huur van mijn buren met dezelfde woning?

Antwoord: Het is mogelijk dat de huurprijs van uw woning hoger of lager is dan, zoals het lijkt, precies dezelfde woning van uw buren. Dit komt regelmatig voor en kan veroorzaakt worden door verschillende redenen:

 • De woning heeft andere (technische) eigenschappen (zoals oppervlakte, energielabel, ligging, etc.) waardoor de kwaliteit van de woning hoger of lager is. Deze kwaliteit wordt uitgedrukt in punten waar een huurprijs aan wordt gekoppeld;
 • De huurovereenkomst van u en uw buren is aangegaan op een ander moment. Door marktwerking is het mogelijk dat de huren die wij momenteel vragen, afwijken van de huren die wij een maand, een jaar, of meerdere jaren geleden zouden vragen. Hierdoor is het mogelijk dat de aanvangshuur (huur bij aangaan van de huurovereenkomst) anders is dan die van uw buren. Momenteel gaat de marktonwikkeling in verschillende regio’s sneller dan de huurverhoging die wij jaarlijks willen doorvoeren. Een bewoner die bijvoorbeeld een jaar of twee geleden is gaan huren heeft daardoor voor dezelfde woning vaak een lagere huur omdat wij een zittende huurder immers niet willen confronteren met een huurverhoging gelijk aan de huidige marktontwikkeling in sommige regio’s;

 

Vraag: Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Antwoord: Voor iedere woning wordt een marktconforme huurprijs vastgesteld op basis van de kwaliteit van de woning. Deze kwaliteit omvat de technische kwaliteit, energetische kwaliteit en de locatie van de woning. Deze worden gezamenlijk uitgedrukt in punten waaraan een huurprijs wordt gekoppeld. Wanneer de woningen boven een bepaalde grens van punten zitten, is de woning geliberaliseerd en bepalen we de prijs op basis van marktwerking (vraag en aanbod in een bepaalde regio). Afhankelijk van (de ruimte tussen) uw huidige huurprijs en de marktconforme huurprijs bepalen we de jaarlijkse huurprijsverhoging of –verlaging. Door de mogelijke verschillende huidige huurprijzen, kan daardoor ook de huurverhoging of verlaging verschillen per woning (zie ook “Vraag: Waarom is mijn huur hoger/lager dan mijn buren met dezelfde woning?”)

Bezwaar maken

Niet geliberaliseerde huurovereenkomsten
Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging van een niet-geliberaliseerde huurovereenkomst?
U kunt uw bezwaar bij ons kenbaar maken via het bezwaarschrift dat u op de site van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Denkt u er wel aan om de gevraagde bijlagen mee te sturen? Uw bezwaarschrift wordt door ons zo spoedig mogelijk behandeld. Komen we er samen niet uit, dan leggen wij uw bezwaarschrift voor aan de Huurcommissie. Hier zijn wel legeskosten aan verbonden.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onderhoudsgebreken, dan is dat geen rechtsgeldige grond om een bezwaar tegen de huurverhoging in te dienen.

Geliberaliseerde huurovereenkomsten
Als u het niet eens bent met de huurverhoging van een geliberaliseerde huurovereenkomst, dan kunt u uw bezwaar ook schriftelijk bij ons kenbaar maken. Komen we er in dat geval samen niet uit, dan is de Huurcommissie niet bevoegd om dit bezwaar in behandeling te nemen. U dient uw bezwaar in dat geval voor te leggen aan de Kantonrechter.

Voor vragen omtrent bezwaar maken kunt u bellen naar het Juridisch Loket op het telefoonnummer 0900-8020.

Handige adressen en telefoonnummers

Belastingdienst
Informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl.
U kunt ook de Belastingtelefoon bellen met uw vragen over huurtoeslag.
Telefoonnummer 0800 0543. Dit nummer is gratis.

Rijksoverheid
Op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over bijvoorbeeld
huurbescherming, Huurcommissie, servicekosten en het Woningwaarderingsstelsel.

Huurcommissie
U vindt meer informatie op: www.huurcommissie.nl

Schep Vastgoedmanagers
Telefoonnummer : 088 126 6666
Postbus 612
2700 AP ZOETERMEER

Hoe moet ik de huur opzeggen?

Een huuropzegging moet altijd schriftelijk. U kunt hiervoor het formulier gebruiken van onze website. De schriftelijke huuropzegging dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De minimale huurtermijn is verstreken
 • Er wordt een volle kalendermaand opzegtermijn in acht genomen
 • Er wordt opgezegd met ingang van de 1e van de maand
 • De huuropzegging is voorzien van handtekening(en) van de contractanten, curator of bewindvoerder   bij faillissement/ schuldsanering of executeur-testamentair bij overlijden van de huurder.
In welke staat moet ik de woning weer opleveren?

Verlichting; Alle verlichting moet u verwijderen en de bedrading moet voorzien zijn van een kroonsteentje en centraaldoosdeksel.

Vlak en vol dichtzetten van gaten in de muren; Alle gaten in de muren en plafonds moeten vol en glad dicht gezet zijn. Beschadigd of ruw behang moet verwijderd worden, onbeschadigd glad behang mag achter blijven.

Wandcontactdozen en schakelaars; De wandcontactdozen en schakelaars moeten schoon en in goede staat achtergelaten worden. Is het schakelmateriaal beschadigd of defect dan moeten deze conform standaard aanwezig schakelmateriaal vervangen worden.

Verwijderen van spijkers,schroeven en pluggen; Alle spijkers, schroeven en pluggen moeten uit de wanden verwijderd zijn.

Deuren; Bij de oplevering van de woning moeten kleine beschadigingen aan deuren onzichtbaar zijn hersteld en vervolgens vlak en schilderklaar te worden opgeleverd. Deuren met grotere beschadigingen moeten vervangen zijn door nieuwe deuren van vergelijkbare grootte en kwaliteit. Alle bestickering + lijmresten moeten worden verwijderd.

Sanitair; Al het sanitair moet kalkvrij en schoon zijn.

Keuken; De keuken dient schoon, vetvrij en leeg te zijn.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar ons formulier huur opzeggen

We staan met zijn tweeën op het huurcontract, maar één van ons wil verhuizen. Hoe werkt dit?

Bij verandering van de contractsamenstelling zijn wij genoodzaakt opnieuw uw inkomen te beoordelen. Voldoet diegene die alleen in de woning wil blijven, dan maken we een nieuw huurcontract op. Hieraan zijn wel contractkosten verbonden.

Kan mijn nieuwe partner op het huurcontract worden bijgeschreven?

Indien u gaat samenwonen en u wilt uw partner ook op het huurcontract, dan kan dit alleen wanneer u al langer dan twee jaar een duurzaam huishouden deelt.

Vraag en antwoord woningzoekenden
Hoe werkt het verhuurproces?

Zie hiervoor ons ‘Huren in zeven stappen

Wat is de maximale huurprijs waarvoor ik in aanmerking kom?

Schep Vastgoedmanagers hanteert een inkomensnorm van 3,5 tot 4,5 maal de kale huurprijs. Het is dus handig om eerst uw maximale huur te berekenen om te weten voor welke woningen u in aanmerking komt. Dit kan gemakkelijk via de huurkostencalculator.

Het jaarinkomen gedeeld door 48 is uw maximale huur. Dit getal is een richtlijn. Er zijn eigenaren die een andere inkomenseis hanteren.

Als u samen met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding vormt kunt u samen gaan huren. In dit geval kunt u beide inkomens invoeren in de huurkostencalculator. Houd er rekening mee dat bij twee inkomens het laagste inkomen voor de helft meetelt.

Noot: Wij verhuren geen reguliere woningen aan studenten (voor studentenwoningen ga naar studentenwoningen), woningdelers of met garantstelling van derden.

Als u in loondienst bent, dan moet uw werkgeversverklaring aan de volgende eisen voldoen »

- De werkgeversverklaring is door uw werkgever ingevuld (ook NAW gegevens vult u niet alvast zelf in).

- Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op vaste uren die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

- Indien u niet in vaste dienst bent, moet de arbeidsduur voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn en moet de intentieverklaring tot continuering bij gelijkblijvend functioneren ondertekend zijn.

Er wordt uitgegaan van het bruto jaarinkomen plus vakantiegeld en een eventuele 13e maand. Niet meegerekend worden bonussen en andere variabele toeslagen, een uitzondering hierop is onregelmatigheidstoeslag die in de salarisgrondslag is vastgelegd.

Als u zelfstandig ondernemer bent»

Om te kunnen huren bent u reeds minimaal 1 jaar zelfstandig ondernemer en kunt u een door de accountant getekende jaarrekening overleggen.

De netto jaarwinst voor belasting kunt u als jaarinkomen invullen bij de huurkostencalculator.

Standaard wordt alleen aan u verhuurd onder voorwaarde van een waarborgsom (of bankgarantie), minimaal ter hoogte van 3 maanden huur inclusief servicekosten.

Als u gepensioneerd bent»

Voor uw jaarinkomen telt u uw AOW en pensioen(en) bij elkaar op. Het pensioen van uw partner telt u voor de helft mee, dit totaalbedrag voert u in bij de huurkostencalculator.

Voor u als gepensioneerde geldt de lagere inkomensnorm (3,5 maal kale huur).

Extra Inkomsten of vaste lasten »

- Eigen vermogen: hiervan mag 10% bij het jaarinkomen worden opgeteld.

- Alimentatie: partner alimentatie kan bij het inkomen worden opgeteld. Kinderalimentatie mag niet worden gerekend als inkomsten.

- Schulden of leningen worden in mindering gebracht op uw inkomen.

- Partneralimentatie welke u moet betalen wordt in mindering gebracht van uw inkomen.

Is er een minimale huur waarvoor ik in aanmerking kom?

Schep Vastgoedmanagers hanteert geen minimale huur. Wel is er vaak een huisvestingsvergunning nodig. Het kan zijn dat een gemeente een maximum inkomen hanteert voor bepaalde woningen. Dit is per gemeente verschillend. Hiervoor verwijzen we u dan ook naar de desbetreffende gemeente.

Kan ik in aanmerking komen voor huurtoeslag?

In principe niet. Wij hanteren een inkomenseis die hoger is dan de ondergrens van huurtoeslag. Voor huurtoeslag geldt een huurprijsgrens van € 752,33.

Mag ik huren met garantstelling van mijn ouders?

Nee, Schep Vastgoedmanagers verhuurt geen reguliere woningen aan studenten (voor studentenwoningen ga naar studentenwoningen), woningdelers of met garantstelling van derden.

Ik ben net begonnen als zelfstandige, kan ik huren?

Om te kunnen huren dient u reeds minimaal 1 jaar zelfstandig ondernemer te zijn en moet u een door een accountant getekende jaarrekening overleggen.

Waarom is deze inkomensnorm?

Schep Vastgoedmanagers wil graag zorg dragen dat huurders niet in de problemen komen door een te hoge financiële last en heeft ook een verantwoording af te leggen naar de eigenaar van de woning.

Mag ik huren met een negatieve BKR notering?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij maken u er attent op dat wij de aangeleverde stukken op echtheid controleren. Hierbij wordt ook gekeken naar uw kredietwaardigheid, zoals betalingsgedrag in het verleden. Bij eventuele fraude wordt aangifte gedaan bij de politie en kunt u ook in de toekomst niet meer bij ons huren. Uw gecontroleerde dossier wordt ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan het afdelingshoofd. In sommige gevallen kan dit ook nog worden voorgelegd aan de eigenaar van de woning. Uiteraard wordt de wet op de privacy hierbij in acht genomen.

Kan ik urgentie krijgen?

Schep Vastgoedmanagers werkt niet met wachtlijsten. Urgentie is hierdoor ook niet mogelijk. Dit houdt in dat u zelf de website in de gaten moet houden voor het actuele aanbod van de woningen. Wel bieden wij u de optie op om uw profiel op te slaan in uw eigen klantdossier zodat u verzekerd bent van een automatische update van het laatste woningaanbod dat bij u past. Wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging? Reageert u dan via onze website of via uw persoonlijke inlog.

Let u bij het bekijken van het woningaanbod op deze website op de status. Het reageren op een woning met de status ‘In Optie’ of ‘Verhuurd onder voorbehoud’, heeft in de meeste gevallen geen zin. Voor deze woningen hebben wij meerdere kandidaten.

Hoe blijf ik op de hoogte van jullie aanbod?

De snelste methode is het aanmaken van een woonwens op onze website. Als u dit gedaan heeft ontvangt u van ons een automatische e-mail zodra er nieuw aanbod is dat aan uw zoekprofiel voldoet. Ziet u iets dat u interesse heeft gewekt, dan is het verstandig om direct via de website of uw persoonlijke inlog te reageren.

Wat is de snelste manier van reageren?

U kunt reageren via de website of via uw idd account. Bij interesse van meerdere kandidaten tegelijk wordt de volgorde waarop de afspraken worden gemaakt aangehouden om de volgorde van de kandidaten te bepalen. Hiervoor is het wel van belang dat onze verhuurconsulent samen met u de afspraak bevestigd heeft. 

 

Bij interesse van meerdere kandidaten, wordt de kandidaat volgorde bepaald aan de hand van het tijdstip waarop de reacties op onze website zijn ontvangen, dan wel het moment waarop de afspraken zijn gemaakt. 

 

 

Kan ik op een wachtlijst geplaatst worden?

Schep Vastgoedmanagers werkt niet met wachtlijsten. Dit houdt in dat u zelf de website in de gaten moet houden voor het actuele aanbod van de woningen. Wel bieden wij u kosteloos de mogelijkheid om uw woonwensen op te slaan in uw eigen ‘Woonwens’. Zo krijgt u automatisch een e-mail wanneer een vrij gekomen woning, die aan de door u opgegeven criteria voldoet, door ons op internet wordt geplaatst. U kunt de woning dan op onze site bekijken.

Hoe kan ik een woning bezichtigen?

Na het maken van een afspraak ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging. Tijdens de bezichtiging krijgt u alle kans om de woning te bekijken en eventuele vragen te stellen. Tenzij anders wordt vermeld is de woning verhuurklaar en wordt dus verhuurd zoals hij bij de bezichtiging is. Dit is over het algemeen met wanden die behangklaar zijn en zonder vloer/stoffering.

Bij interesse van meerdere kandidaten voor dezelfde woning kan het voorkomen dat er met meerdere kandidaten tegelijk wordt bezichtigd. Wij zullen duidelijk aangeven welke toewijzingsmodule we voor de woning gebruiken. 

Voor de bezichtiging staat maximaal een half uur ingepland.

Na de bezichtiging kunt u bij de verhuurmedewerker op locatie direct aangeven of u deze woning zou willen huren en anders uiterlijk de volgende werkdag per e-mail of telefoon aangeven of u interesse heeft. Hebben wij de volgende werkdag niets van u vernomen gaan wij ervan uit dat u geen interesse in de woning heeft en zullen wij de woning aanbieden aan de volgende kandidaat.

 

Kan ik reageren op een woning die ‘onder optie’ of ‘verhuurd onder voorbehoud’ staat?

Op onze website wordt de actuele status van een woning weergegeven. Het reageren op een woning met de status ‘In Optie’ of ‘Verhuurd onder voorbehoud’, heeft in de meeste gevallen geen zin. Voor deze woningen hebben wij meerdere kandidaten.

Wat moet ik doen als ik een woning wil gaan huren na bezichtiging?

U heeft aangegeven dat u de woning wil gaan huren. Zodra wij uw documenten hebben ontvangen veranderen wij de status van de woning in ‘Onder optie'. Uw documenten uploaden kunt u eenvoudig doen via uw profiel op onze website. Wij moeten dit wel voor u activeren. U kunt nog geen documenten uploaden, als wij niet met een specifieke woning voor u bezig zijn. 

Om dit gedeelte van het proces sneller te laten lopen is het handig om uw documenten vooraf te verzamelen. Deze documenten zijn drie maanden bruikbaar.

Wij maken u er op attent dat wij de aangeleverde stukken op echtheid controleren. Hierbij wordt ook gekeken naar uw kredietwaardigheid, zoals betalingsgedrag in het verleden. Een negatieve kredietcheck leidt tot een afwijzing. Bij eventuele fraude wordt aangifte gedaan bij de politie en kunt u ook in de toekomst niet meer bij ons huren. Uw gecontroleerde dossier wordt ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan het afdelingshoofd. In sommige gevallen kan dit ook nog worden voorgelegd aan de eigenaar van de woning. Uiteraard wordt de wet op de privacy hierbij in acht genomen.

Zijn er nog andere huurvoorwaarden waar ik rekening mee moet houden?

Werkgeversverklaring Op het aanvraagformulier wordt om een werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring dient van recente datum te zijn en te worden ondertekend door de werkgever. Bij tijdelijke dienstverbanden zonder intentieverklaring zijn wij genoodzaakt een bankgarantie of waarborgsom ter waarde van 3 maanden huur, inclusief eventuele servicekosten, van u te vragen. De werkgeversverklaring geeft ons inzicht in het soort dienstverband en uiteraard in uw jaarinkomen. Naast de werkgeversverklaring dient u drie recente opeenvolgende loonstroken bij te voegen en de meest recente jaaropgaaf dient eveneens aangeleverd te worden.

Indien u zelfstandig ondernemer bent dient u een recente, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans met daarnaast een verlies-en winstrekening te overleggen. Ook zelfstandig ondernemers dienen een bankgarantie of waarborgsom ter waarde van 3 maanden huur, inclusief eventuele servicekosten, af te geven.

Legitimatie Naast inkomensgegevens dient u ook een kopie legitimatiebewijs toe te voegen bij het aanvraagformulier. Dit legitimatiebewijs dient geldig te zijn. Een rijbewijs is niet voldoende.

Gegevens huidige woonsituatie Om uw huidige woonsituatie in kaart te brengen, dient u hier ook gegevens over aan te leveren. Afhankelijk van uw woonsituatie ontvangen wij graag de volgende gegevens:

 • Indien u een woning huurt: een door uw verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring
 • Indien u over een koopwoning beschikt: een hypotheekhoudersverklaring van de hypotheekverstrekker
 • Wij vragen altijd een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie

Huurperiode De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden.

REDENEN VOOR HET NIET IN BEHANDELING NEMEN VAN EEN INSCHRIJFFORMULIER

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning van Schep Vastgoedmanagers. Om u als aspirant huurder tegemoet te komen, hebben wij de meest voorkomende redenen tot het niet in behandeling nemen van een inschrijfformulier op een rijtje gezet.

De meest voorkomende redenen van verplichte afwijzing zijn de volgende:

 • Aspirant-huurders die de eerder genoemde inkomensnorm niet zelfstandig halen, kunnen wij niet als huurders verwelkomen. Voor deze inkomensnorm mogen wij een partnerinkomen voor 50% meetellen in onze berekening.
 • Studenten die zelfstandig niet aan de inkomensnorm voldoen, kunnen we geen woonruimte aanbieden. Omdat de inkomsten van studenten vaak niet bestaan uit alleen een dienstverband gelden daarvoor de volgende aanvullende inkomensvoorwaarden: Studiefinanciering mogen wij niet zien als inkomsten. Een (ouderlijke) bijdrage in het levensonderhoud mogen wij niet zien als inkomsten.
 • Wij verhuren niet aan personen die anders dan vanuit een liefdesrelatie of met een familiaire band willen gaan samenwonen.
 • Het is niet mogelijk om een woning te huren c.q. betrekken met meer dan twee volwassenen. Dit is iets dat door onze eigenaren als onbespreekbaar wordt gezien. Dit betekent dus ook dat woningdelen niet mogelijk is.
 • Op basis van alleen eigen vermogen kunnen wij geen huurovereenkomst aangaan. Wel mogen wij 10% van het eigen vermogen bij uw jaarinkomen optellen, maar de rest van de inkomensnorm moet behaald worden vanuit een dienstverband, een (pensioen)uitkering of een eigen onderneming.
 • Zelfstandig ondernemers dienen een recente winst-en verliesrekening, opgesteld door een accountant of administratiekantoor, te kunnen overhandigen aan ons. Een concept versie is hierbij helaas niet voldoende.
Ik werk via een uitzendbureau, kan ik in aanmerking komen voor een huurwoning?

Nee, een uitzendbureau geeft u geen zekerheid tot inkomen. Dit is niet voldoende om een huurcontract aan te gaan.

Kan er nog van deze voorwaarden afgeweken worden?

Nee, wij kunnen niet van deze voorwaarden afwijken. Dit zijn afspraken die wij met de eigenaren hebben gemaakt.

Moet ik inschrijfkosten of contractkosten betalen?

Schep Vastgoedmanagers rekent geen inschrijf- of contractkosten. Voor sommige woningen en in sommige gevallen geldt wel een waarborgsom of een bankgarantie.

Zijn de naamplaatjes verplicht?

Ja, nieuwe huurders van appartementen moeten verplicht de naamplaatjes afnemen. De kosten van de naamplaatjes zijn voor de rekening van de (nieuwe) huurders, ook bij een blanco naamplaatje of een naamswijziging op het naamplaatje.

Wat kan ik bij de oplevering verwachten?

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor de oplevering van de woning aan u. Is er met u een waarborgsom of bankgarantie overeengekomen dan dient deze bij ons binnen te zijn voor de oplevering.

Samen met een technisch opzichter loopt u door de woning en zal bij het ontdekken van eventuele mankementen een opdracht worden uitgezet om dit te repareren. De oplevering wordt volledig digitaal geregistreerd en ondertekend. U ontvangt dit rapport nog dezelfde dag per mail.

Bent u met de vorige huurder overeengekomen dat u roerende zaken zoals een laminaatvloer, gordijnen en/of lampen overneemt, zal hiervoor een overdrachtsrapport worden ondertekend door de oud-huurder, u als nieuwe huurder en de opzichter.

Wordt de woning aansluitend verhuurd (u heeft bezichtigd bij de oud-huurder) dan kan de eindinspectie van de oud-huurder tegelijk gepland zijn met de oplevering aan u.

Na de oplevering kunt u direct aan de slag met klussen, verhuizen en inrichten en wensen wij u veel woonplezier.

Hoe werkt overname?

In sommige gevallen kunt u samen met de oud huurder overeenkomen dat er bepaalde zaken (zoals een bijvoorbeeld een laminaatvloer) achterblijven in de woning. In deze gevallen moet u hier beide voor tekenen. Dit is een overeenkomst tussen u en de oud huurder en daarmee niet met ons. Dit houdt dan ook in dat u verantwoordelijk bent voor het uiteindelijk verwijderen en eventueel herstellen van de woning.

Wat mag ik zelf aanpassen aan een woning?

Dit verschilt per eigenaar. Voor bouwkundige wijzigingen heeft u altijd schriftelijke toestemming nodig. Houdt u er rekening mee dat de woning altijd in originele staat moet worden teruggebracht.

Welk onderhoud is voor mij en welk onderhoud voor de verhuurder?

In principe is klein onderhoud voor de huurder en groot onderhoud voor de verhuurder. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u naar onze onderhoudskaart.

Wat zit er in de servicekosten?

Dit is per complex verschillend. Op het moment dat u bij ons gaat huren, ontvangt u een huurcontract. Hierin staat duidelijk omschreven wat er in de servicekosten is verwerkt. Onderdelen die vaak in de servicekosten zijn verwerkt zijn (hieraan kunnen geen rechten ontleend worden, voor uw woning staat het in uw huurcontract omschreven);

 • Verlichting gezamenlijke ruimtes van een complex
 • Schoonmaakkosten gezamenlijke ruimtes
 • Onderhoud gezamenlijke ruimtes
 • Bij blokverwarming voorschot stookkosten
Onderhoud woning
Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?

Indien u een reparatieverzoek heeft, kunt u dit doorgeven per e-mail. Klik hier en kom direct in contact met de juiste afdeling.

Tevens kunt u contact opnemen met onze servicedesk tussen 08.30 – 12.00 uur, bereikbaar op het telefoonnummer 088 - 12 66 604.

Spoedgevallen

Buiten de openingstijden van de servicedesk (na 12.00 uur)  kunt u enkel spoedeisende reparatieverzoeken doorgeven.

Wat zijn spoedeisende reparatieverzoeken?

 • ernstige lekkage waarbij wateroverlast wordt ervaren;
 • uitvallen van de verwarming;
 • inbraak en calamiteiten; 
 • liftstoringen.

U kunt bij spoed bellen met ons telefoonnummer 088 - 12 66 666. U wordt dan doorgeschakeld naar onze receptie, waar zij uw reparatieverzoek zullen beoordelen en indien nodig doorzetten naar de servicedesk.

Als u buiten kantoortijden een reparatieverzoek heeft met spoed kunt u bellen met 088-126 66 66.

Wie onderhoudt het behang en schilderwerk?

De Huurder:
Het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zonodig het behangen van de binnenmuren evenals de voorbereidende werkzaamheden, zoals het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren.

De Verhuurder:
Buitenschilderwerk

Wie onderhoudt het binnenshuis?

De Huurder:
Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte, zoals loszittende trapleuningen, deurknoppen en drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen.
Reparatie en vervangen van:
- kraanleertjes en andere eenvoudige te vervangen onderdelen van kranen;
- deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen;
- vloer-, plafond- en raamroosters;
- sleutels van binnen- en buitensloten;
- garnituur voor de wc zoals de wc-houder en de wc-bril;
- het vervangen van batterijen van rookmelders en cv-thermostaat.

De Verhuurder:
Vervanging bij slijtage

Wie onderhoudt de elektra?

De Huurder:
Reparatie en vervangen van elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabeltelefoon en computeraansluiting en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken.
- het creëren van extra elektragroepen bij aanschaf van inbouwapparatuur;
- het vervangen van lampen en starters.

De Verhuurder:
Vervanging van bedrading, groepenkast e.d.

Wie onderhoudt het hang- en sluitwerk?

De Huurder:
Het gangbaar houden en regelmatig controleren van de beweegbaarheid van beweegbare onderdelen zoals scharnieren en sloten van deuren, luiken en ramen, ventilatieroosters en deze zonodig oliën en smeren.
- het treffen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen van het gehuurde.

De Verhuurder:
Vervanging bij slijtage.

Wie onderhoudt de installaties?

De Huurder:
Het onderhouden en vervangen van onderdelen van binnen het gehuurde gelegen en daarvan deel uitmakende technische installaties zoals:
- het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie (indien individueel);
- het opnieuw opstarten van de verwarmings in stallatie na uitval;
- het vervangen van fi lters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden van de roosters;
- storingen aan warmtewisselaars melden aan energiebedrijf indien de warmtewisselaar van het energiebedrijf wordt gehuurd;
- het treffen van voorzieningen ter voorkoming van bevriezing.

De verhuurder:
Reparatie, controle en vervanging

Wie onderhoudt buitenshuis?

De Huurder:
Het vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen welke zich buiten het woonruimtegedeelte bevinden, die gemakkelijk zijn te vervangen zoals:
- zelf aangebrachte buitenkranen;
- onderdelen van de brievenbus;
- onderdelen van de buitenlamp;
- onderdelen van de carport;
- onderdelen van de vlaggenstokhouder.

De verhuurder:
Reparatie aan kozijnen en gevels

Wie onderhoudt de tuinen?

De Huurder:
Het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfaf scheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorig heden een verzorgde indruk maken, zoals:
- de aanleg van de tuin en/of erf bij eerste bewoning van een woonruimte en de tot het woonruimte - gedeelte van het gehuurde behorende tuin en/of erf;
- het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde;
- het regelmatig maaien van het gras;
- het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen;
- het vervangen van gebroken tegels;
- het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
- het vervangen van beplanting die is doodgegaan;
- het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen;
- het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen;
- indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen.

De Verhuurder:
Aanleg, grote reparaties en vervanging.
In bijzondere gevallen leveren van zand en grond.

Wie onderhoudt de riolering?

De Huurder:
Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool voorzover deze riolering voor de huurder bereikbaar is. (Mogelijk is via
verhuurder hiervoor een ontstoppingscontract gesloten.)

De Verhuurder:
Grote reparaties en vervanging

Wie onderhoudt het schoonmaakwerk?

De Huurder:
Het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten.
- het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten (voor zover voor de huurder bereikbaar), kozijnen, deurposten, al het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen;
- het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen;
- het regelmatig verwijderen van zwerfvuil.

Wie bestrijdt het ongedierte?

De Huurder:
Het bestrijden van ongedierte, voor zover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte, zoals vlooien, mieren, wespen, luizen, oven- en zilvervisjes.

De Verhuurder:
Bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen

Wie onderhoudt de hemelwaterafvoer?

De Huurder:
Het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn.

De Verhuurder:
Grote reparaties en vervanging

Het laatste nieuws

Wij zijn aanwezig bij PROVADA 2024

Over twee weken is het weer zover, PROVADA 2024. Ook dit jaar zijn wij met verschillende collega's van Schep Vastgoedmanagers van de partij. 

Lees meer

We zijn live met het digitaal reparatieproces!

Vandaag hebben wij genoten van deze heerlijke taart! In samenwerking met Bouwinvest en Zig hebben wij een verbetering kunnen doorvoeren in ons reparatieproces!

Lees meer

Een nieuwe woontoren aan de Papsouwelaan in Delft!

Begin mei vond de oplevering plaats van 35 (van de 85) woningen in de Porseleinen Toren in Delft. Het gebouw is onder andere voorzien van een skybar, dakterras, fantastische uitzichten over Delft, MyPup en deelmobiliteit.

Lees meer